Aktuelle prosjekter

Skiveien 208
I Skiveien 208,1415 OPPEGÅRD planlegger Elyseon AS å bygge 2 eneboliger. Det er visse reguleringsmessige utfordringer, men vi håper på byggestart primo 2012.

Greverudveien 6 C og D
I Greverudveien 6, 1415 OPPEGÅRD planlegger Elyseon AS å bygge 1 enebolig og en 2- mannsbolig. Vi håper på byggestart ultimo 2011.

Holstadveien 21
I Holstadveien 21, 1430 ÅS planlegger Elyseon AS å bygge 1 eneboliger. Det er visse reguleringsmessige utfordringer, men vi håper på byggestart medio 2012

Nordre Årosvei 29
I Nordre Årosvei 29, 3474 ÅROS har Elyseon AS under utvikling et område hvor vi tar sikte på å bygge 6 to-mannsboliger. Antatt byggestart årsskiftet 2011/2012